Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry:n lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022) on luettavissa alla olevasta linkistä.

YKAlausuntoHE43-2022  (pdf)