Viime vuosina on ilmestynyt mielenkiintoisia historiantutkimuksia, elämäkertoja ja historiallista fiktiota naisista ­– usein niin sanotuista unohdetuista naisista, jotka ovat kuitenkin olleet aikansa merkittäviä taiteilijoita, kirjailijoita, yhdistysaktiiveja ja kulttuurivaikuttajia.

Monet naiset ovat antaneet tärkeän panoksensa esimerkiksi liike-elämälle tai urheiluun, mutta kenties se ei ole tullut näkyväksi laajemmin.

He ovat ehkä jääneet miesten varjoon, ja vasta näin jälkeenpäin heidän merkityksensä yhteiskunnan eri aloilla on nostettu esiin. Edellytys sille, että heidät on voitu nostaa esille unohduksesta, on että heistä ja heidän toiminnastaan on säilynyt tietoa ja aineistoja muun muassa arkistoihin.

Myös niin sanottujen tavallisten naisten aineistoja on tärkeä saada talteen arkistoihin. Ne valottavat esimerkiksi sitä, miltä yhteiskunta ja arkielämä ovat näyttäneet eri aikoina. Ne ovat myös tärkeää lähdeaineistoa arjen historian ja sosiaali- ja kulttuurihistorian tai vaikkapa paikallishistorian tutkimukselle. Myös sukututkijoille nämä aineistot voivat olla todellinen kultakaivos.

Kuvamme yhteiskunnasta ja sen kehityksestä jää vajavaiseksi, jos emme saa talteen myös naisten aineistoja.

Kuitenkin vielä nykyään naisten aineistot ovat vähemmän edustettuja monien arkistojen kokoelmissa. Yksityiset keskusarkistot (YKA) haluavat nyt nostaa esille erityisesti jäsenarkistojensa mielenkiintoisia naisten aineistoja.

Me arkistot haluamme nostaa esille sen, että on tärkeää saada talteen naisten arkistoja ja aineistoja niin, että jälkipolville välittyy rikas ja monimuotoinen kuva naisista yhteiskunnan toimijoina.

Esittelemme ”Naiset arkistoon” -kampanjan aikana tällä sivulla jäsenarkistojemme kokoelmien mielenkiintoisia naisten aineistoja sekä sitä, millaista tutkimus- ja muuta käyttöä aineistoillemme on ollut. Moni kirja, tutkimusprojekti ja dokumenttielokuva olisi jäänyt tekemättä, jollei arkistoihimme olisi tallennettu juuri tiettyjä aineistoja. Annamme myös vinkkejä mielenkiintoisista tutkimusaiheista. Mitä mielenkiintoista voit löytää arkistoistamme?

Yksityiset keskusarkistot ry haluaa tuoda esille, miten tärkeää on saada talteen lisää naisten aineistoja ja varmistaa, että jälkipolville välittyy rikas ja monimuotoinen kuva naisista yhteiskunnan toimijoina. Haluamme samalla herätellä naisia siitä, että myös heidän aineistonsa ovat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä jälkipolville.

Tänä päivänähän me tallennamme aineistoa tulevia sukupolvia varten!

 

Esimerkkejä Yksityisten keskusarkistojen naisten aineistoista:

Porvarillisen Työn Arkisto: Kaarina Drombergin, Elsi Hetemäki-Olanderin ja Anna-Liisa Linkolan arkistot (pdf)
Naiset_arkistoon_PTA_2022

Svenska centralarkivet: Ebba Östensonin arkisto (pdf)
Naiset_arkistoon_SCA_2022

Keskustan ja maaseudun arkisto: Hilma Räsäsen, Vieno Simosen ja Marjatta Väänäsen arkistot (pdf)
Naiset_arkistoon_KMA_2022

Toimihenkilöarkisto: Riitta Prustin arkisto (pdf)
Naiset_arkistoon_THA_2022

Työväen Arkisto: Pirjo Lahdenranta ja muistelmat sekä työläisnaisten kesäkotitoimikunta (pdf)
Naiset_arkistoon_TA_2022