Esittely

Suomessa toimii useita yksityisiä keskusarkistoja, joista jokaisella on oma erikoisalansa.

Aihepankki

YKA kokoaa yhteen tutkimusaiheita, joista voi syntyä niin opinnäytetyö kuin lehtiartikkeli.

Arkistointiopas

Mitä arkistoon kuuluu ja miten se järjestetään? YKA:n pieni arkistointiopas auttaa alkuun.

Kysymyksiä & Vastauksia

Kysymys:
Mikä on arkisto?

Vastaus:
Arkisto muodostuu jonkin arkistonmuodostajan, kuten yhdistyksen tai henkilön säilytettävistä aineistoista. Arkistolla voidaan tarkoittaa myös aineistojen säilyttäjää, kuten yksityisiä keskusarkistoja tai Kansallisarkistoa sekä aineistojen säilytystilaa, arkistorakennusta tai -makasiinia.

Kysymys:
Kuinka pitkään aineistoja säilytetään?

Vastaus:
Päätearkistoihin otetaan vastaan vain pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Tavoite on siten turvata aineistojen säilyminen vähintään tallenteen elinkaaren ajan. Esimerkiksi paperin elinkaari voi olla jopa satoja vuosia. Tärkeimpiä aineistoja konservoidaan ja digitoidaan saavutettavuuden parantamiseksi ja elinkaaren pidentämiseksi.

Kysymys:
Miksi arkistoidaan?

Vastaus:
Arkistoinnilla turvataan yhdistysten, yritysten ja valtion toimintaa sekä toteutetaan hyvää hallintotapaa. Toinen päämerkitys on tallentaa yhteiskuntamme nykyhetkestä kattava ote jälkipolvien tutkittavaksi.