De privata centralarkiven rf

Medlemmar:

 • Arbetararkivet
 • Centerns och landsbygdens arkiv
 • Centralarkivet för Finlands näringsliv
 • Det borgerliga arbetets arkiv
 • Finlands Idrottsarkiv
 • Folkets Arkiv
 • Svenska centralarkivet
 • Tjänstemannaarkivet
 • Urho Kekkonens arkiv

Privata Centralarkiv samlar in handlingar gällande privatpersoner, företag, organisationer och ställer dem till forskarnas förfogande. De bidrar till att utvidga vår syn på det finländska samhället och människornas liv I all dess rikedom och mångfald.

Föreningens (grundad 1999) ändamål är

 • att upprätthålla kontakter till arkivväsendet och övriga arkiv, följa med utvecklingen inom branchen samt på basen därav ta initiativ och lägga fram förslag
 • att upprätthålla kontakter till samfund och företag som står arkivbranchen nära
 • att främja samarbete och arbetsfördelning mellan privatarkiven
 • att främja knytandet av internationella kontakter
 • att ta initiativ till nya utvecklingsprojekt samt koordinera helheten i gemensamma projekt.

Vädjan: Nationens_minne_riskerar_att_gå_förlorat (pdf)

Mera kvinnor till arkiven -kampanjen

*****

Förenings kontaktuppgifter:
Ordförande:

Riku Keski-Rauska

Borgerliga Arbetets Arkiv
Kalkkipellontie 6 B
FI-02650 Espoo
Finland

E-mail: riku.keski-rauska(at)kokoomus.fi
Tel: 0400-545 049