Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on arkisto?
Arkisto muodostuu jonkin arkistonmuodostajan, kuten yhdistyksen tai henkilön säilytettävistä aineistoista. Arkistolla voidaan tarkoittaa myös aineistojen säilyttäjää, kuten yksityisiä keskusarkistoja tai Kansallisarkistoa sekä aineistojen säilytystilaa, arkistorakennusta tai -makasiinia.

Miksi arkistoidaan?
Arkistoinnilla turvataan yhdistysten, yritysten ja valtion toimintaa sekä toteutetaan hyvää hallintotapaa. Toinen päämerkitys on tallentaa yhteiskuntamme nykyhetkestä kattava ote jälkipolvien tutkittavaksi.

Kuinka pitkään aineistoja säilytetään?
Päätearkistoihin otetaan vastaan vain pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Tavoite on siten turvata aineistojen säilyminen vähintään tallenteen elinkaaren ajan. Esimerkiksi paperin elinkaari voi olla jopa satoja vuosia. Tärkeimpiä aineistoja konservoidaan ja digitoidaan saavutettavuuden parantamiseksi ja elinkaaren pidentämiseksi.