Seminaarin puhujien esittely

Yksityiset keskusarkistot – De privata centralarkiven ry:n lausunto hallituksen esityksestä laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022) on luettavissa alla olevasta linkistä.

YKAlausuntoHE43-2022  (pdf)

 

YKA:n hallituksen puheenjohtana jatkaa  Riku Keski-Rauska

varapj Petri Tanskanen

taloudenhoitaja Lena Karhu

jäsen Jarmo Luoma-aho

sihteeri Marita Jalkanen

Viime vuosina on ilmestynyt mielenkiintoisia historiantutkimuksia, elämäkertoja ja historiallista fiktiota naisista ­– usein niin sanotuista unohdetuista naisista, jotka ovat kuitenkin olleet aikansa merkittäviä taiteilijoita, kirjailijoita, yhdistysaktiiveja ja kulttuurivaikuttajia.

Monet naiset ovat antaneet tärkeän panoksensa esimerkiksi liike-elämälle tai urheiluun, mutta kenties se ei ole tullut näkyväksi laajemmin.

He ovat ehkä jääneet miesten varjoon, ja vasta näin jälkeenpäin heidän merkityksensä yhteiskunnan eri aloilla on nostettu esiin. Edellytys sille, että heidät on voitu nostaa esille unohduksesta, on että heistä ja heidän toiminnastaan on säilynyt tietoa ja aineistoja muun muassa arkistoihin.

Myös niin sanottujen tavallisten naisten aineistoja on tärkeä saada talteen arkistoihin. Ne valottavat esimerkiksi sitä, miltä yhteiskunta ja arkielämä ovat näyttäneet eri aikoina. Ne ovat myös tärkeää lähdeaineistoa arjen historian ja sosiaali- ja kulttuurihistorian tai vaikkapa paikallishistorian tutkimukselle. Myös sukututkijoille nämä aineistot voivat olla todellinen kultakaivos.

Kuvamme yhteiskunnasta ja sen kehityksestä jää vajavaiseksi, jos emme saa talteen myös naisten aineistoja.

Kuitenkin vielä nykyään naisten aineistot ovat vähemmän edustettuja monien arkistojen kokoelmissa. Yksityiset keskusarkistot (YKA) haluavat nyt nostaa esille erityisesti jäsenarkistojensa mielenkiintoisia naisten aineistoja.

Me arkistot haluamme nostaa esille sen, että on tärkeää saada talteen naisten arkistoja ja aineistoja niin, että jälkipolville välittyy rikas ja monimuotoinen kuva naisista yhteiskunnan toimijoina.

Esittelemme ”Naiset arkistoon” -kampanjan aikana tällä sivulla jäsenarkistojemme kokoelmien mielenkiintoisia naisten aineistoja sekä sitä, millaista tutkimus- ja muuta käyttöä aineistoillemme on ollut. Moni kirja, tutkimusprojekti ja dokumenttielokuva olisi jäänyt tekemättä, jollei arkistoihimme olisi tallennettu juuri tiettyjä aineistoja. Annamme myös vinkkejä mielenkiintoisista tutkimusaiheista. Mitä mielenkiintoista voit löytää arkistoistamme?

Yksityiset keskusarkistot ry haluaa tuoda esille, miten tärkeää on saada talteen lisää naisten aineistoja ja varmistaa, että jälkipolville välittyy rikas ja monimuotoinen kuva naisista yhteiskunnan toimijoina. Haluamme samalla herätellä naisia siitä, että myös heidän aineistonsa ovat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä jälkipolville.

Tänä päivänähän me tallennamme aineistoa tulevia sukupolvia varten!

 

Esimerkkejä Yksityisten keskusarkistojen naisten aineistoista:

Porvarillisen Työn Arkisto: Kaarina Drombergin, Elsi Hetemäki-Olanderin ja Anna-Liisa Linkolan arkistot (pdf)
Naiset_arkistoon_PTA_2022

Svenska centralarkivet: Ebba Östensonin arkisto (pdf)
Naiset_arkistoon_SCA_2022

Keskustan ja maaseudun arkisto: Hilma Räsäsen, Vieno Simosen ja Marjatta Väänäsen arkistot (pdf)
Naiset_arkistoon_KMA_2022

Toimihenkilöarkisto: Riitta Prustin arkisto (pdf)
Naiset_arkistoon_THA_2022

Työväen Arkisto: Pirjo Lahdenranta ja muistelmat sekä työläisnaisten kesäkotitoimikunta (pdf)
Naiset_arkistoon_TA_2022

 

 

 

YKA:n Sähköisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin ohjeet yksityisaineistoille on päivitetty. Ne löytyvät myös ruotsiksi. Siirry Arkistointiopas-sivulle tästä.

1.9.2021

Kansakunta vaarassa menettää muistinsa

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pääraaka-aineet koostuvat monipuolisista ja laajoista arkistolähteistä. Suomeen on luotu historian kuluessa korkeatasoinen tutkimusta ja kansalaisia palveleva yksityisarkistojen verkosto. Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistot ovat vuosikymmenten saatossa keränneet, järjestäneet ja tarjonneet tutkimuksellisesti arvokasta yksityistä asiakirja-aineistoa eri tieteenalojen tutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.

Kansan Arkiston, Keskustan ja maaseudun arkiston, Porvarillisen Työn Arkiston, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston, Suomen Urheiluarkiston, Svenska centralarkivetin, Toimihenkilöarkiston, Työväen Arkiston ja Urho Kekkosen arkiston pitkäjänteisen työn tuloksensa arkistojen asiakkailla on mahdollisuus lähestyä Suomen ja lähialueidemme historiaa monien aineistokokonaisuuksien ja näkökulmien kautta. Yksityiset keskusarkistot ovat viime kädessä niitä muistiorganisaatioita, joiden tehtävänä on tallettaa yhteistyössä kansalaisten kanssa sellaistakin tietoa, joka tässä ajassa jää näkymättömäksi tai valtavirran marginaaliin. Tehtävämme ei rajoitu vain menneisyyden tallentamiseen ja nykyhetken tiedontarpeisiin – on myös varauduttava tulevaisuudessa esitettäviin kysymyksiin.

Vuonna 2019 Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistoissa säilytettiin yli 56 hyllykilometriä arkistoaineistoa ja niihin tehtiin yhteensä 3 756 tutkijakäyntiä ja 3 440 tiedonhakua. Vuonna 2020 valtionapua myönnettiin yksityisille valtionapuarkistoille mukaan lukien Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland 5,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 arkistojen valtionavustusten arvioidaan laskevan vähintään 10 prosenttia ja ilman kompensaatiota huomattavasti enemmän. Taustalla on sekä veikkausvoittovarojen väheneminen että koronan vaikutukset valtiontalouteen. Leikkaukset kohdistuvat yksinomaan arkistojen henkilöstökuluihin. Tämä tarkoittaa jo ennestään vähien henkilöresurssien karsimista, aukioloaikojen supistamista ja pahimmillaan jopa toiminnan lakkaamista. Valtionavun heikennykset heijastuvat väistämättä kulttuurin- ja historiantutkijoiden, sukututkijoiden, median ja muiden kulttuurihistoriallisia lähdeaineistoja tarvitsevien mahdollisuuksiin hyödyntää aineistoja ja arkistojen asiantuntijapalveluita. Yksityisarkistot eivät ole passiivisia aineistovarastoja, vaan osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan kautta arkistot ovat keskeinen osa tutkimuksen infrastruktuuria.

Arkistoihin kohdistuvat leikkaukset eivät vahingoita vain kulttuuriperintöorganisaatioita itseään, vaan meitä kaikkia yksityisiä arkistoja tarvitsevia käyttäjiä ja samalla koko yhteiskuntaa. Muistiorganisaatioiden toimintaedellytysten rapauttaminen vaarantaa kansakunnan muistin, itseymmärryksen ja monipuolisen omakuvan.

Me allekirjoittaneet vetoamme päättäjiin Yksityiset Keskusarkistot ry:n jäsenarkistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tieteen rahoituksen on oltava kaukokatseista, ennakoitavaa ja turvassa poliittisten suhdanteiden muutoksilta.

Arkistot ovat vaarassa – vetoomus (pdf)

Nationens minne riskerar att gå förlorat (pdf)

 

Aalto, Seppo FT, dosentti Markkola, Pirjo professori
Aalto, Sirpa dosentti Mattila, Markku dosentti (TAU), erikoistutkija
Aaltonen, Jouko dokumenttielokuvantekijä, tutkija, dosentti Meinander, Henrik professori
Ahde, Hilkka lastentarhanopettaja, omaishoitaja Michelsen, Karl-Erik professori
Ahlbäck, Anders docent, biträdande lektor Mikkilä, Timo FT
Ahlskog, Markus professori Mikkonen, Simo dosentti
Ahlsten, Marjo YTT, lukion historianopettaja Muuri, Jouko Työväen Sivistysliiton pääsihteeri
Ahtiainen, Pekka FT Myllyniemi, Satumaarit FM, tohtorikoulutettava
Ahvenainen, Jorma professori Mäkelä-Alitalo, Anneli FT, dosentti
Arajärvi, Pentti professori Määttä, Vesa FT, historiantutkija
Aunola, Sirkka LitT Niemi, Mari K. dosentti, tutkimusjohtaja
Bergholm, Tapio FT, dosentti Nieminen, Teemu teol. kand.
Clerc, Louis professori Niinimäki, Jukka FM
Drufva, Juha toimittaja-tietokirjailija Niinistö, Jussi FT, dosentti
Ekberg, Henrik pol.dr, historiker Niiranen, Pekka TT, dosentti, toimittaja
Ekholm, Kai FT, tutkija, tietokirjailija Nikula, Riitta professori emerita
Elo, Kimmo dosentti, erikoistutkija Nordenstreng, Kaarle professori emeritus
Eloranta, Jari professori Nummela, Ilkka professori
Endén, Rauno FM, kustannustoimittaja emeritus Numminen, Jaakko ministeri
Enäkoski, Timo Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistys Nykänen, Panu FT, dosentti
Eskola, Seikko professori emeritus Ojala, Jari professori
Flink, Toivo FT, dosentti Olsson, Pia yliopiston lehtori, dosentti
Franck, Michael dokumentaristi Orrman, Eljas arkistoneuvos emeritus, professori
Gustafsson, Robin professori Outinen, Sami vieraileva tutkija
Haapala, Pertti professori Paakkinen, Reetta toimittaja ja tietokirjailija
Haggrén, Heidi projektikoordinaattori Paavilainen, Marko FT, dosentti
Hajanti, Helena taiteen maisteri Pakkanen, Esko metsänhoitaja
Halmesvirta, Anssi dosentti Palanterä, Jaana Suomen Työväen Musiikkiliiton puheenjohtaja, kustannuspäällikkö
Hanka, Heikki taidehistorian professori Paloheimo, Heikki professori emeritus
Heikkinen, Reijo professori, tietokirjailija Palosaari, Airi Työväen Akatemian rehtori
Heimo, Anne professori Parpola, Antti VTT, vanhempi asiantuntija
Hentilä, Marjaliisa dosentti Pellinen, Sulevi tietokirjailija
Hentilä, Seppo professori emeritus Peltonen, Matti professori emeritus
Herlin, Antti liikemies Peltonen, Ulla-Maija dosentti, tietokirjailija
Hetemäki, Ilari päätoimittaja Pesu, Jukka VTT, tutkija
Hiekkanen, Markus professori, tietokirjailija Pietiläinen, Terhi museonjohtaja
Hietaniemi, Erkki FM Pietiäinen, Jukka-Pekka dosentti
Hjerppe, Riitta professori emerita Pleiss, Detlev doctor
Hokkanen, Kari professori Pohjola, Marja sektorijohtaja emerita
Hollsten, Laura docent Pohjola, Raimo arkistoneuvos emeritus
Horelli, Laura Meisterschülerin Bildende Kunst Puhakka, Sirpa toimittaja, tietokirjailija
Huhta, Aleksi tutkijatohtori Puntanen, Pia asiamies, Sodan ja rauhan keskus Muisti
Huttula, Tapio FT, vanhempi neuvonantaja Puro, Laura VTM, tutkimuspäällikkö
Häikiö, Martti professori, historiantutkija Puumala, Ensio FM
Häkämies, Kari kirjailija Pyhälä, Mikko suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija
Hölttä, Kalevi OTT, dosentti Rantala, Jukka professori
Ikäheimo, Seppo professori Rautkallio, Hannu dosentti
Ilvonen, Thomas lääketieteen lisensiaatti Reenkola, Kaarina FT
Isohookana-Asunmaa, Tytti VTT Remes, Matti FM, rehtori emeritus
Itkonen, Hannu professori Rentola, Kimmo professori
Jalagin, Seija FT, dosentti, yliopistonlehtori Reuna, Risto VTT, historiantutkija
Jauhiainen, Jyrki asiamies, Väinö Tannerin säätiö Riihimäki, Paula event manager
Jokinen, Jyrki KT, VTT Rislakki, Jukka toimittaja, tietokirjailija
Jokinen, Saana-Maria tietokirjailija Roiko-Jokela, Heikki FT, dosentti, yliopistotutkija
Juntunen, Alpo professori emeritus, dosentti Roselius, Aapo FD
Junila, Marianne FT, dosentti Ruismäki, Liisa FM, kotiseutuneuvos
Jäppinen, Jouni FM Ruotsala, Helena FT, professori
Kalleinen, Kristiina dosentti Rusi, Alpo VTT, suurlähettiläs emeritus
Kallioinen, Mika yliopistolehtori Ruusunen, Aimo FT
Kanervo, Pirkko FT Räsänen, Marika dosentti
Kanerva, Juha toimittaja, tietokirjailija Saarela, Tauno dosentti
Kangaspuro, Markku Aleksanteri-instituutin johtaja Saaritsa, Sakari apulaisprofessori, akatemiatutkija
Kanto, Anneli kirjailija, YTM Sahari, Aaro FT, tutkija
Karimäki, Jenni VTT Salmi, Pentti toimittaja emeritus
Karonen, Petri professori Sandberg, Timo kirjailija
Karppinen, Vesa historian väitöskirjatutkija Sarlin, Christer urheilutoimittaja, tietokirjailija
Katajisto, Kati FT Savolainen, Ulla muistitietotutkijoiden verkoston puheenjohtaja, yliopistotutkija, dosentti
Kauhanen, Jouni dosentti Schering, Tuomo tutkija
Kaukiainen, Yrjö professori emeritus Seppälä, Mikko-Olavi dosentti
Kekkonen, Jukka professori Sergejeff, Andrei tietokirjailija
Keskisarja, Teemu dosentti, historioitsija Sevillano, Annaleena TM, hum. kand., väitöskirjatutkija
Kettunen, Pauli professori emeritus Sevon, Cay VTT
Kevin, Torbjörn pol.mag. Siltala, Aleksi kustantaja
Kinnunen, Tiina professori Siltala, Juha professori
Kivinen, Jussi FT, hovioikeuden presidentti Siltala, Sakari FT, historiantutkija
Kivistö, Kalevi ministeri Silvennoinen, Oula FT
Koivisto, Kaisa FT Soikkanen, Timo professori emeritus
Koivu, Matti Johannes muusikko, historioitsija Sorsa, Irene suomentaja
Koivunen, Anu professori Sorvari, Eija Miina Sillanpään Säätiön toimitusjohtaja
Koivunen, Leila professori Sotejeff-Wilson, Kate kääntäjä, PhD
Koivunen, Pia FT, yliopistonlehtori Strang, Johan E. FT, dosentti
Kokko, Timo EKL:n toiminnanjohtaja Suhonen, Ville elokuvaohjaaja, dokumentaristi, kirjailija
Kokkonen, Jouko FT, toimituspäällikkö Sundqvist, Ulf VTM, entinen SDP:n puheenjohtaja
Korppi-Tommola, Aura professori, historiantutkija Suodenjoki, Sami yliopistotutkija
Kortelainen, Anna FT, kirjailija Suomi, Juhani VTT, ulkoasiainneuvos, historioitsija
Korteniemi, Savu E. kuvataiteilija ja vapaa kirjoittaja Taavetti, Riikka VTT, yliopistonlehtori
Korvajärvi, Päivi professori emerita Taipale, Ilkka dosentti
Kotimaa, Timo varatuomari Taipale, Vappu professori
Krekola, Joni VTT, dosentti, tutkija Talonen, Jouko professori emeritus
Kuisma, Markku professori emeritus Tamminen, Seppo FM, tutkija
Kujala, Antti FT, dosentti Tarkiainen, Kari professori, valtionarkistonhoitaja emeritus
Kuorelahti, Elina FT, tutkijatohtori Teerijoki, Ilkka dosentti
Kuukkanen, Jouni-Matti professori Tervo, Jari kirjailija
Kuusanmäki, Jussi FL Tiitta, Allan FT, dosentti
Kuusi, Hanna dosentti, yliopistonlehtori Tikka, Marko dosentti, Suomen Äänitearkisto ry:n puheenjohtaja
Kyyrö, Jere yliopisto-opettaja Tuikka, Timo J. FT, historioitsija, tietokirjailija, toimittaja
Kähkönen, Sirpa kirjailija Tuomioja, Erkki VTT, dosentti
Kälviäinen, Mirja FT, dosentti Tuomisto, Tero kotiseutuveuvos
Kääriäinen, Seppo ministeri Tuovinen, Timo “Tipi” ”musiikin sekakäyttäjä”
Lackman, Matti professori Turtola, Martti professori emeritus
Lahtinen, Anu apulaisprofessori Ukkola, Inka FM, AmO, kulttuurisihteeri
Lahtinen, Esa arkistonjohtaja emeritus Urpilainen, Kari entinen kansanedustaja, valtiopäiväneuvos
Lalu, Liisa FM, väitöskirjatutkija Vahtola, Jouko professori emeritus
Lamberg, Juha-Antti professori Vainio-Korhonen, Kirsi professori
Lehtinen, Lasse puheenjohtaja, Väinö Tannerin säätiö Vares, Vesa professori
Lehtonen, Sami puheenjohtaja, Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys Vasara, Erkki VTT, dosentti
Leikola, Juhani professori Venho, Johanna kirjailija, runoilija
Leino-Kaukiainen, Pirkko dosentti Vesikansa, Jyrki toimittaja, tietokirjailija
Lemmetty, Markku OTK, lakimies Vihavainen, Timo professori emeritus
Leppänen, Veli-Pekka VTT, tutkija, toimittaja Vilkuna, Kustaa professori
Leskelä-Kärki, Maarit dosentti, yliopistonlehtori, Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja Virkkunen, Janne päätoimittaja emeritus
Levä, Ilkka FT, dosentti Virtanen, Rauli tietokirjailija, toimittaja
Lievonen, Mikko FT, tutkija, Kalevi Sorsa säätiön toiminnanjohtaja Virtapohja, Kalle FT, tietokirjailija, toimittaja
Liksom, Rosa kirjailija, kuvataiteilija Vuorenrinne, Antti FM, päätoimittaja (eläkkeellä)
Lindholm, Sture FM, historianopettaja, kirjailija, tohtorikoulutettava Vuori, Timo TT
Lintunen, Tiina VTT, yliopistonlehtori Välimäki, Reima FT, dosentti
Louekoski, Matti ministeri Wallin, Stefan FM
Lundén, Ari-Pekka asiamies, Palkansaajien koulutussäätiö Weiss, Holger professor
Luukkanen, Tarja-Liisa TT, FT, dosentti Westerlund, Lars professori emeritus
Lähteenmäki, Maria professori Wickström, Mats docent
Löfström, Jan apulaisprofessori Wickström, Mika kirjailija
Lönnfors, Sanna tietokirjailija Wuokko, Maiju FT, yliopisto-opettaja
Lönnqvist, Bo professori emeritus Ylipiessa, Matti FM, kustantaja
Mahlamäki, Tiina dosentti, yliopistonlehtori Zetterberg, Seppo FT, professori emeritus
Mainio, Aleksi FT, historiantutkija Åberg, Veijo FM, vanhempi asiantuntija
Manninen, Ohto professori emeritus