Arkistointiopas

Mitä arkistoon kuuluu ja miten arkisto järjestetään? Tarvitseeko yhdistyksesi neuvoja arkistonhoidossa?

Yksityisten keskusarkistojen pieni arkistointiopas auttaa alkuun. Voit tallentaa oppaan koneellesi sekä tulostaa sen. Mikäli oppaasta ei selviä jokin asia, ota yhteyttä mihin tahansa YKA:n jäsenarkistoon. Me neuvomme!

[ Arkistointiopas PDF -muodossa ]

Yksityiset keskusarkistot ovat tehneet ohjeet myös sähköistä aineistoa varten:
Sähköisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin ohjeet yksityisaineistoille

[ YKA_Sahkoinen_aineisto_ohje ]

[ YKA_digital_arkivering_vagledning ]

sähköisen aineiston ohje lyhyesti:

[ YKA_sahkoinen_aineisto_tiivistelma ]

[ YKA_digital_arkivering_sammanfattning ]