De privata centralarkiven rf

Medlemmar:
Arbetararkivet
Centerns och landsbygdens arkiv
Centralarkivet för Finlands näringsliv
Det borgerliga arbetets arkiv
Finlands Idrottsarkiv
Folkets Arkiv
Svenska centralarkivet
Tjänstemannaarkivet
Urho Kekkonens arkiv

Privata Centralarkiv samlar in handlingar gällande privatpersoner, företag, organisationer och ställer dem till forskarnas förfogande. De bidrar till att utvidga vår syn på det finländska samhället och människornas liv I all dess rikedom och mångfald.

Föreningens (grundad 1999) ändamål är
• att upprätthålla kontakter till arkivväsendet och övriga arkiv, följa med utvecklingen inom branchen samt på basen därav ta initiativ och lägga fram förslag
• att upprätthålla kontakter till samfund och företag som står arkivbranchen nära
• att främja samarbete och arbetsfördelning mellan privatarkiven
• att främja knytandet av internationella kontakter
• att ta initiativ till nya utvecklingsprojekt samt koordinera helheten i gemensamma projekt.

swe_banner

Kontaktuppgifter:
Ordförande:
Ossi Viita, Finlands Idrottsarkiv
De privata centralarkiven rf
c/o Finlands Idrottsarkiv
Vanha talvitie 3C
00580 Helsingfors
Email: info@yksityisetkeskusarkistot.fi