KARK-PROJEKTIN RAPORTIT

Opetusministeriöltä saadulla tietoyhteiskunta-avustuksella käynnistettiin KARK-kuva-arkistoprojekti, jonka ensimmäinen vaihe valmistui 30.4.2002. I-vaihe koostui kahdesta osiosta: kuvakokoelmien inventoinnista sekä kuvatietokannan rakentamisesta. Inventoinnin tarkoituksena oli selvittää jäsenarkistojen valokuva-aineistojen määrä, laatu, aihealueet, ajallinen jakautuminen sekä selvittää fyysiseen kuvaan ja sen käsittelyyn liittyviä seikkoja. Inventoinnin tulokset ovat raportoituna tässä. KARK-kuvatietokanta löytyy sivuston yläreunasta. KARK-kuva-arkistoprojektin toinen vaihe valmistui 30.4.2003. Tässä projektin toisessa vaiheessa suoritettiin niitä toimenpiteitä, joita I-vaiheen inventointi kussakin arkistossa esitti tarpeellisiksi. Näitä olivat mm. kuvakokoelmien fyysinen järjestäminen, kuvien digitointi tai kuvapalvelutoiminnan kehittäminen. Lisäksi tässä II-vaiheessa kehitettiin KARK-kuvatietokannan ominaisuuksia: esim. luotiin helppokäyttöinen ylläpitojärjestelmä. Projektin eteneminen, toimenpiteet sekä lopputulokset löytyvät oheisesta Opetusministeriölle luovutetusta loppuraportista ja KARK-kuvatietokannan parannettu versio löytyy edelleen tämän sivuston yläreunasta.