Takaisin Arkistot -sivulle
TYÖVÄEN ARKISTOSTA LÖYTYY KUVIA PÄÄASIASSA SEURAAVILTA ARKISTONMUODOSTAJILTA:
Luokitukset:
2. Elinkeino- ja ammattijärjestöt  
2.3 Graafinen teollisuus  
Sanomalehtimiesjärjestöt - Kv-toimintaa, kokouksia
Kirjapainotyöntekijät - Kokouksia, kursseja, neuvotteluita, piiriyhdistyksiä, kv-asioita, paikallisyhdistyksiä, vapaa-ajantoimintaa, työkuvia, ay-toiminta
Kirjapainoala

- Kulutusosuuskuntien keskusliitto, ammatinharjoittamista, kuvia kirjapainoista, koulutusta

2.5 Kauppa ja palvelut  
Taloustyöntekijöitä - Taloustyötä, keittäjiä, ravintola- ja kahvilatoimintaa, kotitaloustyötä,
Liikealan kuvia - Kuvia palvelualalta, työkuvia

2.6 Kemian teollisuus

 
Nahka- ja kumityö, suutarointi - Työkuvia, kokouksia, vaalikuvia, matkailua
Kemiallinen teollisuus, elintarviketeollisuus - Kuvia lääketeollisuudesta, tehdaskuvia, ruoka- ja juomateollisuutta
2.7 Keskusjärjestöt  
Ammattiyhdistystoiminta - Yleisiä kuvia
SAK, SAJ - Konferensseja, kv-asioita, kokouksia, komiteoita, edustajistokokouksia, toimitsijoita, tilaisuuksia, vierailuita, naisjärjestöjä, paikallistoimintaa, julisteita, mainoksia, lippuja (materiaalia suhteessa paljon)
2.8 Koulutus ja tutkimus  
Työväen taloudellinen tutkimuslaitos  
Koulutus- yms. politiikka - Kuvia kouluista ja oppilaista
2.9 Kunnan ja valtion järjestöt  
Valtion työntekijät ja viranhaltijat  
Kunnan työntekijät ja viranhaltijat

- Kuvia kunnan/kaupungin/valtion viranhaltijoista, esim. kotiapulaisia, nuohoojia, palomiehiä, puhtaanapitoa, poliiseja jne. Paljon eri aloja.

2.11 Liikenne  
Kuljetustyöntekijät - AKT, ilmakuljetus, satamatyö, myös kv-kuvia, posti- ja lennätinala, merimiehiä
Lastaus- ja autoala - Rautatieläisiä, liikennekuvia, merimiehiä, kalastajia
2.12 Maa- ja metsätalous  
Maa- ja metsätaloustöitä - Kuvia metsästyksestä, kalastuksesta, uitoista, maatöitä, taloudenpitoa
2.13 Metalli- ja konepajateollisuus  
Metallityöntekijät, jalometallityöntekijät, kaivostyöläiset - kuvia kulta- ja hopeatyöntekijöiden toiminnasta, metallialan työkuvia, alaliittoja, työpisteitä, kokouksia, vapaa-ajan viettoa, lakkokuvia, ammattiosastoja (suhteessa paljon materiaalia)
2.14 Monialajärjestöt  
Tekeri, mekaanikkoja - Kuvia autoalalta, tietokonealalta, tehdaskuvia, voima- ja sähkölaitoksia, kaivoksia, radanrakennusta, muutakin rakentamista
2.16 Puunjalostusteollisuus  
Puu- ja saha-ala

- saha-teollisuutta, paperiteollisuutta, johtokuntia, ammattiosastoja jäsenineen, työntekokuvia, kv-materiaalia

2.18 Rakennustoiminta

 
Rakennusala  
Rakennustoiminnan eri kuvia, muurareita, maalareita  
2.19 Sosiaali- ja terveydenhuolto  
Sairaalahenkilökuntaa työssään  
3. Harrastejärjestöt  
Työväen musiikkitoiminta (kts. musiikkijärjestöt)  
Työväen teatterit (kts. näyttämötoiminta)  
Työväen harrastusyhdistyksiä - esim. postimerkkeilyä, matkailua ja muuta vapaa-ajan toimintaa
6. Kansainväliset järjestöt  
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö  
Työväen internationaali - Kokouskuvia
7. Kokoelmat:  
Rauhanliike - KV-kuvia (esim. maailmannäyttely Pariisissa), kuvia sodan tuhoista, sankarivainajia, kokouksia, Sadankomitea, kuvia erilaisista tilaisuuksista, mielenosoituksia, valistusjulisteita
Sisäpolitiikka - Kuvia Suomen sisäpolitiikasta eri vuosikymmeniltä, myös kv-kuvia (suhteessa paljon materiaalia)
1918-tapahtumat

- Sotilaita, tuhoja, tapahtumia, vankileirejä, punakaartilaisten hautoja, materiaalia eri puolilta Suomea, henkilökuvia, muistotilaisuuksia, teloituspaikkoja, julisteita, tiedotuksia, myös venäläistä materiaalia

Ulkopolitiikka - Sotakorvauskuvia, NL- ja Saksa-aiheisia kuvia, mielenosoituksia, ETYK, kokouksia, kv-organisaatioita, monipuolisesti kuvia eri aiheista
Vappu - Kuvia vapunvietosta eri puolilta Suomea ja ulkomailtakin, myös eri vuosikymmeniltä. Kulkueita, mielenosoituksia, juhlia, marsseja, vappumerkkejä (materiaalia suhteessa paljon)
Lakot - Lakkokokouksia, kuvia yleislakosta 1956, myös kv-materiaalia, eri ammattialojen lakkokuvia
Rationalisointi - Kuvia työnsuojelusta ja työnvälityksestä
Siirtolaisuus - Kuvia evakoista, espanjalaisia pakolaisia, suomalaisia siirtolaisia Amerikassa, juutalaisia, ruotsinsuomalaisia, kurdeja
Maantieteelliset kuvat, - Kuvia eri puolilta, esim. kuvakokoelma Hakaniemestä.
Vaalit - Kuvia eri vaaleista, mm. presidentinvaalit, kunnallisvaalit ja eduskuntavaalit. Julisteita, ehdokkaita, agitaatiota
Demari

- Tästä olemassa oma inventointiluettelo!

9. Kuluttajajärjestöt  
Kuluttajapolitiikka - Suomen kuluttajaliitto, Kuluttajat R.Y. Kuluttajajärjestöjen toimintakuvia, kuluttajavalistusta
10. Lapsi- ja nuorisojärjestöt  
Varhaisnuorisojärjestöt ja nuorisojärjestöt - Toimintakuvia, kursseja, harrastustoimintaa, nuoriso-osastoja, lapsityötä, pioneereja, Nuoret Kotkat, leirejä, kv-kuvia, Ihanneliiton kuvia, piirijärjestöjä, julisteita, mainoksia, lippuja
SNK, Sos. dem. työläisnuorisoliitto - Toimintakuvia
11. Maa- ja metsätalous  
11.4 Pienviljelijät ja torpparit  
Torpparit ja pienviljelijät - Laukon häätöjä, kokouksia, valokuvia dokumenteista, torpparikuvia, pienviljelijäyhdistyksiä
14. Naisjärjestöt  
Sos.dem. naiset (naisliitto, keskusliitto, Työläisnaisliitto, naisyhdistykset) - Kokouksia, piirijärjestöjä, kv-kokouksia, sota-ajan kuvia, edustajia, kokouksia, liittotoimikunta, toimintakuvia, juhlia, ensikotikuvia, lomakotikuvia, ihmisiä eri toimissa, hyväntekeväisyyskuvia, asuntonäyttelyitä, vanhustyötä, tapahtumia, juhlia, Naisten Päivän kuvia, kv-toimintaa, lippuja, julisteita, mainoksia (paljon materiaalia)
15. Opiskelijajärjestöt  
SONK, SNK - Toimintaa, leirejä, kv-kuvia, mielenosoituksia, paikallisnuoriso-osastoja, vaalikuvia jne.
18. Poliittiset puolueet ja järjestöt  
Sos. dem. puolue - Kokouksia, agitaattoreita, toimihenkilöitä, juhlia, materiaalia Suomesta ja ulkomailta, kuvia eduskunnasta, kansanedustajista, kursseja, vaaliaiheista materiaalia, juhlia, toiminnasta, kunnallisjärjestöistä, valtuuskunnista, kokouskutsuja, mainoksia, monenlaisia julisteita (materiaalia suhteessa paljon)
Piirit  
Työväenyhdistykset - Kuvia työväenyhdistysten rakennuksista ja toiminnasta (materiaalia suhteessa paljon)
Kommunistinen puolue - Kuvia Neuvostoliitosta, kansankokouksia jne.
19. Raittiusjärjestöt:  
Raittiusliike - Kieltolakiajan kuvia, mielenosoituksia, Raittiusyhdistys Koiton kuvia, raittiusliikkeen toimintaa, nuoria ja lapsia, myös kv-toimintaa, SDR/ Elämäntapaliitto Elo, raittiusyhdistyksiä, valistusjulisteita
20.Sivistys- ja kulttuuriorganisaatiot  
20.1 Kansanliikkeiden opistot  
Työväenliikkeen opistot - Kuvia Työväen Akatemiasta, Pohjolan opistosta, rakennus- ja ihmiskuvia, muutakin koulumateriaalia
20.3 Musiikkijärjestöt  
Työväen musiikkiharrastusta - STM-kuvia, työväen musiikkiharrastusta, työväenyhdistysten soittokuntia, esiintymistilanteita, orkestereita
2. Albumit jaYksityiset kuvakokoelmat (ks. myös 5 henkilöarkistot ja 7 biografica)  
20.5. Näyttämötoiminta  
Työväen näyttämöitä ja teattereita - Harrastaja- ja ammattiteattereja, näytelmäkuvia, työväennäyttämöiden henkilökuntia jne.
20.6. Sivistysliitot ja opintokeskukset  
Työväen sivistysliitto, Kansan sivistysrahasto - Luentoja, puolueopistosta kuvia, TSL:n ja KSR:n hoitokuntia, kokouksia, stipenditilaisuuksia, toimintaa, kokouksia, opintokerhoja, valistusjulisteita, mainoksia. Myös ulkomaisia sivistysjärjestöjä
24. Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot  
24.1 Eläkeläisjärjestöt ja vanhainkodit  
Kunnalliskodit, vanhainkodit - Kuntoutusta, virkistäytymistä, vanhainkoteja ja kunnalliskoteja, Eläkkeensaajien keskusliiton kuvia
24.3 Lastensuojelujärjestöt ja ensikodit  
Lastenkotitoimintaa - Kuvia lapsista, hoitokodeista, alan toiminnasta
24.4 Muut sosiaali- ja terveysalan järjestöt  
Lomatoiminta

- Lomakotikuvia, kesäsiirtoloita jne.

Hoitokoteja, sairaaloita, parantoloita  
24.5 Vammaisjärjestöt  
Vammaistoimintaa, kuntoutusta  
26. Yritykset:  
26.3 Graafinen teollisuus  
Sanomalehdistö - Sanomalehtikuvia, henkilöstökuvia, työkuvia, kuvia lehdistä, (mm. Työläinen, Työmies, Hämeen kansa, Työväen sanomalehti, Suomen sosialidemokraatti, Vapaus, Arbetarbladet, Demari, Kansan lehti, Sosialisti, TST, Uusi aika, Vapaa sana, Viipurin työväen sanomalehti) kirjapainoja, kv-materiaalia, Paasipainosta kuvia, rakennuskuvia, lehdenjakoa, lakkoja, kv-kuvia, lehtimainoksia
26.6. Kauppa ja palvelut  
Osuustoiminta - Kuvia osuustoiminnasta, KK, OTK, maakuntatoimintaa, kulutusosuuskuntia, osuusliikkeitä, valistus- yms. julisteita ja tiedotuksia (materiaalia hyvin paljon)
26.14 Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistötoiminta  
Työväenliikkeen pankit - Pankkikuvia, STS-kuvia
   
Takaisin sivun alkuun